Diensten

Be Sociable, Share!
  • Tweet

Cardan Academy Services  biedt u basis voor beslissingen op het terrein van leven, wonen en werken. Wij leveren u daarin maatwerk.

Cardan Academy Services  doet regionaal onderzoek en adviseert. We doen dat met name voor drie thema’s: leven, wonen en werken. Deze thema’s kunnen we afzonderlijk bestuderen, maar ook in hun onderlinge samenhang. Bij de uitvoering van het onderzoek of tijdens het formuleren van het advies creëren wij draagvlak. Dit alles resulteert in een integraal rapport of een afgewogen advies. Daarbij is sprake van een helder taalgebruik en eenvoudige figuren en tabellen. Op deze wijze leggen wij de basis aan uw besluitvormingsproces en kunt u makkelijker de juiste beslissing nemen.

services

Onze diensten hebben vooral betrekking op Limburg met al haar regio’s en gemeenten. Steeds meer verleggen we onze markten naar andere provincies, Duitsland, België en Euregio’s.

Het onderzoek en advies verricht Cardan Academy Services  op wetenschappelijk verantwoorde wijze. Geen drie cijfers achter de komma als dat niet nodig is. Wel weten hoe een getal precies berekend moet worden en wat de betekenis van dat getal is. Geen tamme gesprekken. Wel prikkelende interviews om de beweegredenen van de geïnterviewde te achterhalen. Afhankelijk van het onderwerp van studie wordt voor een bepaalde aanpak gekozen. Een kleine selectie uit onze technieken: documenten-analyse, enquêtes, statistische analyses, interviews, groepsgesprekken. Veelal verrichten wij ons onderzoek op basis van een combinatie van technieken.


Speciaal wijzen wij u erop dat wij actuele bestanden hebben met aantallen bewoners, bedrijven, werknemers, werklozen en bedrijventerreinen. Zo kunnen wij snel inzicht geven in bestaande situaties ter plaatse.

 

Valkerij is de beste manier om duiven onder controle te houde

In deze workshop roofvogels besteden we aandacht aan de geschiedenis van de valkerij.

Valkerij is een kunst die te maken heeft met het onder controle houden van getrainde roofvogels om ermee te jagen. Traditioneel wordt er vanuit gegaan dat de valkerij haar oorsprong kent in Mesopotamië. Historisch gezien was valkerij een populaire sport met een zekere status onder de adel van het Middeleeuwse Europa en het feodale Japan. Valkerij is geen overblijfsel uit het verleden. Wanneer de eenvoudige en niet te overtreden beginselen ervan volgt kun je jarenlang plezier hebben van een goed getrainde vogel. Tegenwoordig wordt de sport gebruikt als een vorm van ongediertebestrijding in grote steden en het is een uiterst effectieve methode.

Mensen zijn het wel beu om niet werkende duivenbestrijdingsmiddelen te kopen. Nu is het tijd voor een workshop roofvogels die alle duiven die op je dak willen nestelen en op ongewenste plaatsen landen, voor eens en altijd wegjaagt. Nu is het tijd voor de valkerij: de definitieve oplossing voor duivenbestrijding. Er zijn verschillenden kunstmatige manieren van duivenbestrijding die allemaal als de beste aangeduid worden. Maar de meeste ervan zijn gewoon onbetrouwbaar. Duiven zijn intelligente dieren die zich vlug aanpassen. Lange metalen punten, netten, vallen en bestrijdingsmiddelen zijn allemaal minder effectief. Duiven kunnen op de lange duur gemakkelijk een manier vinden om ze te ontwijken. Dus is het gewoon een kwestie van tijd voor ze terugkomen. Het duurt niet lang om er achter te komen dan toestellen met sonische geluiden, waarschuwende geluiden en kunsthaviken geen gevaar inhouden.

Met de valkerij hebben duiven geen andere keuze dan weg te blijven van het dak of een gevaarlijke aanval van een havik zal gewoon volgen. Dat is de definitieve manier van duivenbestrijding: uiterst efficiënte tactieken om duiven te verwijderen. Onderzoek heeft uitgewezen dat vogels, en zeker duiven niet gewoon raken aan levende roofdieren zoals haviken en valken. Hun aanwezigheid wordt continu geassocieerd met gevaar. En het beste is dat de haviken enkel een of twee keer per week moeten uitvliegen om het gewenste effect te hebben.

Na deze workshop roofvogels mag je de andere manieren van duivenbestrijding wel vergeten. Koop geen duivenbestrijdingsmiddelen meer. Het is geldverspilling. Het is nooit makkelijker geweest om duiven kwijt te raken. Verspil geen kostbare tijd om naar definitieve oplossingen voor duiven te zoeken. Probeer vandaag nog de workshop roofvogels over valkerijdiensten voor grote steden uit en je zult niet teleurgesteld zijn!

http://ow.ly/X543m